Middelbare scholen

Voor scholen & adverteerders:
Schoolkeuze
Woongebied
Postcodegebied of deelgebied

Testbureaus


Testbureaus

Voor een verwijzing naar een psychologisch testbureau kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hier kunt u ook vragen naar andere vormen van psychologisch advies.

NIP Afd. Voorlichting:
Telefoonnummer020 4106222 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
E-mailadresinfo@psynip.nl
Websitewww.psynip.nl

Hoogbegaafden

Hoogbegaafde leerlingen hebben uiteraard in intellectueel opzicht veel mogelijkheden. Toch hebben zij vaak problemen, die bovendien niet altijd worden herkend. Op de volgende sites kan advies worden gevraagd t.a.v. alle mogelijke aspecten van hoogbegaafdheid.

www.pharosnl.nlLandelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.
hoogbegaafd.startpagina.nlAlle instellingen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met snel en foutloos leren lezen en spellen. Deze handicap komt bij alle intelligentieniveaus voor. Gelukkig wordt dyslexie steeds vaker onderkend, zodat er ondersteuning geboden kan worden.

www.dyslexie.nlStichting Dyslexie Fonds
dyslexie.startpagina.nl

Dyscalculie

Dit is een stoornis bij het leren rekenen. Dyscalculie wordt nog weinig onderkend door leraren en ouders.

www.balansdigitaal.nlStichting Dyslexie Fonds
dyscalculie.startpagina.nl

Google